ဟိုး​တုန်း​က အာဇာနည်ကုန်း​ကို မှတ်မိ​ေသး​တဲ့​သူများ​ ရှိသလို မသိလိုက်ရတဲ့​ လူငယ်ပိုင်း​ အ​ေတာ်များ​များ​လည်း​ ရှိြကပါတယ်။ ၁၉၈၂ခုနှစ် ​ေတာင်ကိုရီး​ယား​အစိုး​ရအဖွဲ့​ ဧည့်​သည်များ​ လာ​ေရာက်​ေနစဉ် ​ေြမာက်ကိုရီယား​ဘက်က ​ေထာင်တဲ့​ဗံုး​ေြကာင့်​ လူ့​အသက်များ​ ဆံုး​ရှံုး​ခဲ့​ရြပီး​ အာဇာနည်ဗိမာန်လည်း​ ပျက်စီး​ ခဲ့​ရပါတယ်။ ခမ်း​နား​ြကီး​ကျယ်လှတဲ့​ ဗိမာန်​ေတာ့​ မဟုတ်ပါဘူး​။ အုတ်ဂူ ကိုး​လံုး​ ဝင်ဆံ့​ေလာက်တဲ့​ အမိုး​နဲ့​ အ​ေဆာက်အအံု ခပ်ရိုး​ရိုး​ပါပဲ။ ဒါ​ေပမဲ့​ အမိုး​ရှိတာ​ေြကာင့်​ အာဇာနည်​ေန့​ရာသီဥတု ဘယ်လိုရှိမယ်ဆိုတာ သိပ်စဉ်း​စား​စရာမလိုပါဘူး​။ လက်ရှိ အာဇာနည်ဗိမာန်က ယခင်ဗိမာန်ထက်စာလျှင် ပိုမိုြကီး​ကျယ်​ေပမဲ့​ အမိုး​က​ေတာ့​ မရှိပါဘူး​။ ​ေဆာက်ြပီး​ခါစ အချိန်မှာ အာဇာနည်​ေန့​အခမ်း​အနား​ေတွကို တာဝန်ယူရတဲ့​ အစိုး​ရအရာရှိကို ကျွန်မက ​ေမး​ပါတယ်။ အခမ်း​အနား​လုပ်တဲ့​ အချိန်မှာ မိုး​ရွာရင် ဘယ်လိုစီစဉ်မလဲလို့​။ ဇူလိုင်လဆိုတာ မိုး​တွင်း​ြကီး​ပါ။ ဒီံ့​အြပင် ၁၉၄ရခုနှစ် ​ေဖ​ေဖနဲ့​ အြခား​အာဇာနည်​ေခါင်း​ေဆာင်ြကီး​များ​ ကျဆံုး​ခဲ့​စဉ်အချိန် ​ေကာင်း​ကင်​ေတွ အံု့​မှိုင်း​ေနြပီး​ မိုး​ကလည်း​ တဖွဲဖွဲရွာ​ေနတယ်လို့​ ကျွန်မသိထား​ပါတယ်။ ဒီ​ေတာ့​ အမိုး​အကာမရှိတဲ့​ ဗိမာန်မှာ ကန်​ေတာ့​ဖို့​၊​ အ​ေလး​ြပုဖို့​ ဘယ်လိုစီစဉ်မှာလဲလို့​ေမး​တာပါ။ တာဝန်ရှိတဲ့​ ပုဂ္ဂိုလ်ြကီး​ ြပန်​ေြဖတာက​ေတာ့​

Ayar Myanmar Unicode Font
Zawgyi Font
Ayar Online Editor
Ayar Online Converter
Ayar Online Dictionary
Ayar Myanmar Unicode Group